Zwyki Cornodunajeckich Dziedzin – cykl plenerowych imprez w gminie Czarny Dunajec