Gminny turniej szóstek w piłkę nożną

We wtorek 12. września na stadionie w Czarnym Dunajcu mierzyły się reprezentacje szkół z terenu Miasta i Gminy Czarny Dunajec w turnieju organizowanym przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

Swoje reprezentacje wystawiły :
SP Czarny Dunajec, SP Piekielnik, SP Pieniążkowice, SP Stare Bystre 1, SP Chochołów, SPSK Czerwienne, SP Podszkle, SP Załuczne, SP Ciche 2, a udział wzięło ok 150 zawodników.

Wyniki w kategorii dzieci:

1. SPSK Czerwienne
2. SP Pieniążkowice
3. SP Piekielnik
4. Stare Bystre 1
5. Załuczne
6. Podszkle
7. Ciche 2
8. Czarny Dunajec

Wyniki w kategorii młodzież szkolna :

1. SP Czarny Dunajec
2. SP Piekielnik
3. SP Pieniążkowice
4. SP Stare Bystre 1
5. SP Chochołów
6. SPSK Czerwienne

Wszyscy zawodnicy pokazali sportowy charakter, najlepsi otrzymali medale i puchary z rąk Burmistrza Marcin Ratułowski Burmistrz Gminy Czarny Dunajec , a całości wydarzenia przebiegła w przyjaznej atmosferze

Gratulujemy wyników i do zobaczenia na kolejnych zawodach