Zapowiedź turnieju sportowego – Orlik Ciche 19.07.2024r.  


Organizator:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Miasto i Gmina Czarny Dunajec.

Cel Zawodów:

Popularyzacja sportów drużynowych i zdrowego trybu życia oraz integracja młodzieży poprzez grę zespołową i rywalizacje sportową, upowszechnianie zasady fair-play, zorganizowanie wolnego czasu młodzieży.

Termin i miejsce zawodów:

Dnia  19.07. 2024 (piątek) godz. 10.00 (Orlik Ciche)

Uczestnictwo:
Zapisy na turniej odbywają się na miejscu od 10:00 do 10:30
. Każdy uczestnik zbiera punkty zarówno w konkurencjach indywidualnych (10:30-12:00), jak i podczas rozgrywek zespołowych (12:00-14:30).

Adres korespondencji:    Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec,   ul. Józefa Piłsudskiego 2A , tel./fax. 18 26 571 79

Udział w zawodach i sposób rozegrania:

1. Turniej organizowany jest dla dzieci wieku szkolnym – do lat 15.

 • Konkurencje indywidualne są w formie zabawy, powiązane ze stałymi fragmentami gry różnych sportów drużynowych i nie tylko. Za poprawne wykonanie zadania, zdobywa się określoną liczbę punktów – które następnie sumują się.
 • Konkurencje drużynowe odbywają się w formie meczy. Zespół wygrany, a tym samym każdy z zawodników wygranej drużyny zdobywa określoną liczbę punktów – które w fazie końcowej sumują się.
 • Planowane są mecze w ramach takich sportów jak: unihokej/tenis/piłka nożna/koszykówka/piłka siatkowa/badminton.
 • Mecze (w tym system, czas, formy wyłonienia zwycięzcy itp.) rozgrywane w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.
 • W przypadku łamania kultury sportowej może nastąpić wykluczenie zawodnika lub zespołu z turnieju.

Nagrody:
Uczestnicy z największą liczbą punktów – zdobywają nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania turnieju.
 • Organizator przewiduje dla każdego uczestnika wiele atrakcji w tym: watę cukrową, animacje, pakiety za uczestnictwo.
 • Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.
 • Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy.
 • Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.