Zapowiedź amatorskiego turnieju dart – strefa rekreacji za stadionem 21.07.24r

Zapowiedź

Amatorski Turniej Dart

21.07.2024 17:00

Organizator:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, Miasto i Gmina Czarny Dunajec.

 Cel Zawodów:

Popularyzacja dyscypliny DART i zdrowego stylu życia, pobudzenie aktywności sportowej i zagospodarowanie czasu wolnego,  przygotowanie do sportowej rywalizacji, rozpowszechnianie zasad Fair Play.

 Termin i miejsce zawodów:

Dnia  21.07.2024 (niedziela) godz. 17.00 (Strefa rekreacji za stadionem w Czarnym Dunajcu)

Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie i młodzież od 15 roku życia za pisemną zgodą opiekuna.
Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do dnia 18.07.2024r. do godz. 12.00. na adres email: sport@ckip.org lub telefonicznie.

Adres korespondencji:    Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec,   ul. Józefa Piłsudskiego 2A , tel./fax. 18 26 571 79

  • Zawodnicy bezwzględnie nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.

Udział w zawodach i sposób rozegrania:

  • Zawodnicy oddają po trzy rzuty do tarczy z określonej przez organizatora odległości.
  • Wygrywa ten, który pierwszy zdobędzie sumę 201 pkt, przy czym punkty odlicza się od 201 do 0.
  • Ostatni rzut musi zredukować wynik gracza dokładnie do 0 i musi być tzw.”do-uble” Jeśli zawodnik trafi w pole, które da wynik ujemny, kończy się jego kolejka i przywracany jest wynik do stanu sprzed tej kolejki.”
  • W zależności od ilości chętnych zawodników gra odbywać się będzie do 2 lub 3 wygranych legów o czym organizator poinformuje przed rozpoczęciem rywalizacji.

Nagrody:
3 najlepszych zawodników otrzymuje nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.
  • Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.
  • Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.
  • Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych.

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.