XXIV GMINNY KONKURS JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH

Regulamin

XXIV GMINNEGO KONKURSU JASEŁEK I GRUP KOLĘDNICZYCH                          

Czarny Dunajec 2024r.

Organizator: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

     Celem Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych jest popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem, które są  niezwykle ważnym elementem kultury ludowej, a kolędowanie i obrzędowość kolędnicza wpisują się w wielowiekową polską tradycję.

Konkurs ma na celu kultywowanie tej ludowej tradycji i upowszechnianie jej w środowisku dzieci i młodzieży, jak również stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego zespołów, kółek teatralnych działających przy szkołach, instytucjach, stowarzyszeniach, parafiach z terenu gminy Czarny Dunajec.

XXIV Gminny Konkurs Jasełek i Grup Kolędniczych już za nami. Na scenie widowiskowej Centrum Kultury i Promocji zaprezentowało się dwanaście zespołów z terenu naszej gminy.

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXIV Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w dniach 25-26.01.2024r. w Czarnym Dunajcu.

Komisja Oceniająca XXIV Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych w składzie:

Przewodniczący – Cezary Skrocki, członkowie komisji: Jadwiga Sajdak, Anna Jakubiec

po omówieniu wszystkich prezentacji pokazanych na czarnodunajeckiej scenie postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRUPY KOLĘDNICZE:

Kategoria II:

I miejsce – Grupa kolędnicza Zespołu ,,Krzesany” z Cichego

Kategoria : GRUPY JASEŁKOWE w kategorii literackiej:

Kat. I Przedszkola:

I miejsce – ,,Misie” ze Szkoły Podstawowej w Piekielniku

II miejsce – Iskierki” z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

Kat. II (kl. 0-III):

I miejsce – ,,Uczniowie klas 2 i 3” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem

II miejsce – ,,Smyki” ze Szkoły Podstawowej w Ratułowie

Kat. III (kl. IV-VI):

I miejsce – ,,Trzynastka” ze Szkoły Podstawowej w Odrowążu

Kat. IV (kl. VII-VIII):

I miejsce – Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu

Kategoria : GRUPY JASEŁKOWE w kategorii gwarowej:

I miejsce – ,,Fantazja” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 SPSK w Starem Bystrem

II miejsce – ,,Krokusiątka” ze Szkoły Podstawowej w Podszklu

III miejsce – ,,Siumni” z Chochołowa

Wyróżnienie:

,,Honielnik” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwiennem

,,Zeleźnica” z Pieniążkowic

Jury po obejrzeniu 12 widowisk jasełkowych i kolędniczych z gminy Czarny Dunajec

składa serdeczne podziękowania instruktorom, animatorom i opiekunom zespołów za wkład włożony w przygotowanie scenariuszy, adaptacji, kostiumów i scenografii oraz bezcenną pracę z dziećmi, która przybliża im świat teatru.

Komisja zaprasza zespoły regionalne do przygotowywania tradycyjnych grup kolędniczych. Była to piękna tradycja kolędowania i dołóżmy wszelkich starań, aby ją przekazać następnym pokoleniom.