X Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej