Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Czarny Dunajec rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Kościele p.w. Przenajświętszej Trójcy.

Na rynku wspólnie odśpiewano hymn państwowy w ramach akcji Niepodległa do hymnu, odczytano Apel Poległych oraz zostały złożone kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową legionistów w Czarnym Dunajcu, pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej w Odrowążu oraz pomnikiem Powstańców Chochołowskich w Chochołowie. Druga część uroczystości odbyła się na sali widowiskowej CKiP, gdzie wręczono ,,Nagrodę za szczególne osiągnięcia dla kultury w Gminie Czarny Dunajec”. W tym roku otrzymali ją Państwo Anna i Andrzej Jakubiec za wieloletnią pracę i działalność na rzecz krzewienia kultury regionalnej Podhala. Zostały również wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego ,,Pamiętamy! 17 września 1939r. Agresja ZSRR na Polskę”. Uroczystość uświetnił koncert finałowy laureatów ,,X Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża.