Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia – Florka

Za nami Gminne eliminacje Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia – Florka w Czarnym Dunajcu.

W przesłuchaniach wzięło udział 66 uczestników z 13 szkół z terenu naszej gminy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za wkład w krzewienie góralskiej gwary. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.