Przegląd jasełek i grup kolędniczych

Jasełka i kolędy w CKiP

W dniu 17.02.2022r. na sali widowiskowej CKiP zaprezentowały się grupy kolędnicze i jasełkowe w organizowanym co roku Gminnym Konkursie Jasełek i Grup Kolędniczych. W tym roku mogliśmy zobaczyć programy w wykonaniu zespołów regionalnych, a także widowiska jasełkowe przygotowane przez grupy szkolne i przedszkolne. Komisja konkursowa oceniła 15 grup. Podczas tego wydarzenia Wójt Gminy Marcin Ratułowski oraz Dyrektor CKiP Małgorzata Kulawiak wręczyli Listy Gratulacyjne dla Zespołów Regionalnych ,,Krzesany” i ,,Serdocki” z Podszkla w podziękowaniu za godne reprezentowanie naszej gminy na 25. Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXII Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w dniach 17.02.2022r. w Czarnym Dunajcu.

Komisja Oceniająca XXII Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych w składzie:

Przewodnicząca – Anna Jakubiec, członkowie komisji: Cezary Skrocki, Małgorzata Kulawiak

po omówieniu wszystkich prezentacji pokazanych na czarnodunajeckiej scenie postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRUPY KOLĘDNICZE:

Kategoria I:

I miejsce –Grupa kolędnicza Zespół „Krzesany” ZP oddział Ciche

Kategoria II:

I miejsce – Grupa kolędnicza „Herody” ZP oddział Górali Orawskich w Podszklu

Kategoria : GRUPY JASEŁKOWE

Kat. I (kl. 0-III):

I miejsce – „Słoneczka” z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

I miejsce – „Smyki” ze Szkoły Podstawowej w Ratułowie

II miejsce – Grupa Jasełkowa ze Szkoły Podstawowej w Załucznem

II miejsce – „Krokusiki” ze Szkoły Podstawowej w Podszklu

III miejsce – „Fantazja” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 SPSK w Starem Bystrem

Wyróżnienie:

Zespół „Piekielnicanie” ZP oddział w Piekielniku

Kat. II (kl. IV-VI):

I miejsce – Zespół „Tatry” ZP oddział w Ratułowie

Wyróżnienie:

Zespół „Siumni” ZP oddział w Chochołowie

Nagroda Specjalna

,,Cząstki Elementarne” z Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK

w Czerwiennem.

Jury po obejrzeniu 15 widowisk jasełkowych i kolędniczych z gminy Czarny Dunajec

składa serdeczne podziękowania instruktorom, animatorom i opiekunom zespołów za wkład włożony w przygotowanie scenariuszy, adaptacji, kostiumów i scenografii oraz bezcenną pracę z dziećmi, która przybliża im świat teatru. Komisja była pod wrażeniem wysokiego poziomu gry aktorskiej, pięknych strojów, opracowania muzycznego nagrodzonych grup. Gratulujemy.

Komisja zaprasza zespoły regionalne do przygotowywania tradycyjnych grup kolędniczych. Była to piękna tradycja kolędowania i dołóżmy wszelkich starań, aby ją przekazać następnym pokoleniom.