Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

http://www.szkoladunajec.pl/