Szkoły

Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Krakowie z siedzibą w Czarnym Dunajcu

Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czerwiennem

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Jana Bosko

Miejski Żłobek w Czarnym Dunajcu

Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Czerwiennem

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 1 w Starem Bystrem

Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich nr 2 w Starem Bystrem

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół w Starem Bystrem

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa - Wojciecha Leiw Podczerwonem

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Ratułowie

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załucznem

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka –Ducha w Czerwiennem

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem

Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach im. Św. Jadwigi Królowej z Filią w Dziale