Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem

http://spciche3.szkolnastrona.pl/

współpraca w zakresie organizacji:
Gminnego konkursu językowo – plastycznego „Christmas Lapbook”
Gminnego Konkursu Plastycznego „Moja Babcia i Mój Dziadek”