Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

https://sp2ciche.pl/

Współpraca w zakresie organizacji:
Gminnyego Konkursu Matematycznego
Dnia Edukacji Narodowej