Szkoła Podstawowa nr 1 im. Andrzeja Knapczyka –Ducha w Czerwiennem

http://www.spnr1czerwienne.szkolna.net/

Współpraca w zakresie organizacji:
Święta Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwiennem
I Gminnego Turnieju Szachowego

I Gminny Turniej Szachowy