Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Odrowążu

https://spodrowaz.szkolnastrona.pl/

Współpraca w zakresie organizacji:
Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej
Gminnego Konkursu Historycznego - Historia mojego regionu

Gminny Konkurs Historyczny - Historia mojego regionu

Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej