Oddział Załuczne

Członkowie Założyciele Oddziału Związku Podhalan w Załucznem 20 lutego 2006r. podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Oddziału Związku Podhalan w Załucznem. Zgodnie z uchwałą członków założycieli powołanie na terenie wsi Załuczne Oddziału Zwiazku Podhalan ma na celu zapewnienie kultywowania tradycji regionu Podhala i pamięci korzeni swoich przodków. Siedzibą Oddziału jest budynek Gimnazjum w Załucznem, 34-408 Odrowąż,Załuczne 84a. Terenem działalności Oddziału Związku Podhalan jest wieś Załuczne.

Obecnie prezesem oddziału jest Zdzisława Kocańda