Oddziały Związków Podhalan

Oddział Górali Podhalańskich w Czarnym Dunajcu

Oddział Podczerwone-Koniówka

Oddział Ratułów

Oddział Ciche

Oddział Górali Orawskich w Podszklu

Oddział Załuczne

Oddział Miętustwo

Oddział Wróblówka

Oddział Pieniążkowice

Oddział Stare Bystre

Oddział Odrowąż

Oddział Chochołów

Oddział Piekielnik

Oddział Dział

Oddział Czerwienne