Oddział Stare Bystre

Oddział Związku Podhalan w Starem Bystrem za cel swojej działalności stawia sobie kulturalny, materialny i społeczny rozwój mieszkańców ziem górskich, ochronę duchowego i materialnego dziedzictwa górali polskich oraz kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej jak również dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego. Oddział współpracuje z lokalnymi szkołami, instytucjami gminnymi i powiatowymi, organizuje i uczestniczy w uroczystościach kulturalnych, patriotycznych i religijnych, spaja lokalną społeczność poprzez tradycyjne posiady. Oddział prowadzi zespół regionalny „TURNIE” organizując zajęcia tańca i śpiewu góralskiego oraz naukę gry na instrumentach gry na instrumentach ludowych. Siedziba oddziału: Stare Bystre 347, 34-407 Stare Bystre
Prezes : Teresa Zarycka