Oddział Pieniążkowice

Został założony w 2005 r. Organizuje spotkania członków ZP, pielęgnuje tradycje przez bezpośrednie działania z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi członkami oddziału, prowadzenie zespołu góralskiego, pomoc w organizacji imprez kulturalnych.

Obecnie prezesem jest Władysława Maśnica