Oddział Odrowąż

Oddział Związku Podhalan w Odrowążu powstał 11 lutego 1921 roku z inicjatywy pierwszego prezesa Związku Podhalan – Jakuba Zachemskiego. Prezesem został ks. kanonik Karol Paluch.  W 1948r.  Nastąpiła  likwidacja istniejącego Ogniska ZP. W maju 1962r.  odbyło się zebranie organizacyjne, na którym jednogłośnie postanowiono zorganizować Oddział Związku Podhalan w Odrowążu. Na stanowisko prezesa  wybrano  Władysława Kataniaka.

Dnia 20 marca 1991r. reaktywowano po raz czwarty Oddziału Związku Podhalan w Odrowążu. Prezesem został Jan Zachemski. Pełnił tę funkcję do śmierci w lutym 1994r.

Kolejnymi prezesami zostali:

1994r. – Aniela Gal,

1995r. – Józef Bobek,

2004r. – Janina Bobak,

2010r. – Maria Pawlikowska,

2016r. – Janina Gawron

Obecny Zarząd został wybrany 11.12.2022 roku. Prezesem została Ewa Zachemska, wiceprezesem – Anna Wasilewska, II wiceprezesem – Rafał Gawron, skarbnikiem – Janina Bobak, sekretarzem – Małgorzata Chlebek, chorążymi: Władysław Gal, Edward Gal, Tadeusz Dusza, członkami: Maria Dusza, Stanisław Gonciarczyk, Maria Pawlikowska, Janina Gawron, kapelanem – ks. Jan Luberda. Do komisji rewizyjnej wybrano na przewodniczącego Jana Bobaka, a członkami komisji zostali: Władysław Sobczak, Jan Wasilewski.

Oddział aktywnie wspiera i organizuje cykliczne imprezy i uroczystości, które mają na celu głównie popularyzację tradycji podhalańskiej jak również krzewienie wartości patriotycznych. W dniu 1 sierpnia 2021 r. Oddział Związku Podhalan w Odrowążu obchodził 100-lecie istnienia.

Przy oddziale ZP w Odrowążu działa od 1992 roku Zespół Góralski „Odrowązianie”.