Oddział Miętustwo

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ MIĘTUSTWO

Oddział w Miętustwie został założony w roku 1999 i od początku związany był z miejscową parafią, zrzeszając mieszkańców Cichego i Czerwiennego. Działalność statutowa to ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa górali podhalańskich, dlatego od samego początku założono przy oddziale zespół góralski „Mali Miętusianie” oraz szkółkę gry muzyki podhalańskiej.

Członkowie oddziału reprezentują miejscową społeczność na wielu uroczystościach kulturalnych, patriotycznych i religijnych. W roku 2012 odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oddziału, by można było robić to w sposób bardziej widoczny i godny. Również w 2012 r. stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, by lepiej wypełniać zadania statutowe. Co roku oddział organizuje różne wydarzenia kulturalne, wycieczki turystyczne, górskie, a stałą uroczystością są Dożynki Miętusiańskie odbywające się zawsze w drugą niedzielę września. Oddział współpracuje z innymi organizacjami funkcjonującymi na terenie parafii, włącza się w akcje charytatywne i działania na rzecz lokalnej społeczności. Kapelanem oddziału jest proboszcz mietusiańskiej parafii ks.Janusz Rzepa. Obecnie funkcję prezesa pełni Krystyna Domagała-Mitoraj. Siedzibą oddziału jest salka parafialna 34-407 Ciche 17.