Oddział Górali Orawskich w Podszklu

         Związek Podhalan Oddziału Górali Orawskich w Podszklu został założony w grudniu 2003 r.  Obecnie prezesem jest Monika Hoh. Dorośli działają w Amatorskiej Grupie Teatralnej „Krokusy”.  Przy oddziale, a także  przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu  działa Dziecięcy Zespół Regionalny „Serdocki”.