Oddział Czerwienne

Głównym celem działalności Związku Podhalan, O/Czerwienne jest krzewienie kultury regionalnej, kultywowanie i podtrzymywanie tradycji, odtwarzanie starych obrzędów, odtwarzanie ważnych wydarzeń z życia wsi i parafii, promocja własnego regionu, udział uczniów w konkursach i przeglądach.
Miejscem prób jest Budynek Katolickiej Szkoły Podstawowej z  Oddziałami Integracyjnymi  w Czerwiennem.

Obecnie prezesem jest Anna Bobak

bobak.anna271@gmail.com