Parafialna Grupa Młodzieżowa „Śladami Boga” Czarny Dunajec

W parafii w Czarnym Dunajcu prężnie działa Parafialna Grupa Młodzieżowa: „Śladami Boga”. Składa się ona z ponad 40 osób w różnym wieku od klasy VII. Nasza działalność obejmuje dwie przestrzenie.

Pierwszą jest aktywność wolontaryjna. Nie sposób wyliczyć akcji i inicjatyw, które podejmuje Grupa Młodzieżowa. Do tych podstawowych należy rozprowadzanie zniczy w okresie Wszystkich Świętych, sprzedaż kartek i ozdób świątecznych, akcja kolędnicza, wspieranie inicjatyw szkolnych i parafialnych.

Drugą przestrzenią naszej aktywności jest formacja oparta o założenia Ruchu Światło – Życie. Bliskie są nam postulaty i rady ks. Franciszka Blachnickiego. Pracujemy nad zbudowaniem Diakonii muzycznej i animatorskiej.

Parafialna Grupa Młodzieżowa posiada również swoje własne logo, hasło a także profil na FB. W wyniku kilkumiesięcznego konkursu, spośród wielu nadesłanych propozycji, komisja konkursowa wyłoniła Logo (krzyż z postaciami dzieci z wszystkich stron świata), hasło (Młodość – projekt życia) i nazwę (Parafialna Grupa Młodzieżowa: „Śladami Boga”).

Nasza grupa ma charakter otwarty, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać ciekawych ludzi, zaangażować się w wiele inicjatyw i zadań, ale przede wszystkim brać udział we wspólnotowym przybliżaniu się do Boga.

http://www.czarnydunajec.parafia.info.pl/