Grupy artystyczne

Chór Parafialny ”Sancta Trinitas” Czarny Dunajec

Orkiestra dęta

Parafialna Grupa Młodzieżowa „Śladami Boga” Czarny Dunajec

Schola młodzieżowa „Niebo w Piekielniku”