Gminny konkurs „POCZTÓWKA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK, Przedszkole Nr 2 SPSK w Starem Bystrem, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec były organizatorami X Gminnego Konkursu „POCZTÓWKA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA”, który odbył sie w dniu 1 grudnia 2022r.

Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia komisji oceniającej

prace plastyczne:

Jury w składzie: Pani Maria Mrożek – nauczyciel, instruktor, artysta-plastyk – przewodnicząca, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec – Pani Małgorzata Kulawiak, emerytowany Dyrektor – Pani Zofia Obrochta, Przedstawiciel Gminnego Zespołu Oświatowego – Pani Halina Guńka, oraz przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców przewodnicząca – Pani Krystyna Strama skarbnik Pani Iwona Zarycka.

Po ocenie 136 prac Komisja przyznała następujące nagrody:

KATEGORIA I

SZKOŁA/PRZEDSZKOLE

Miejsce I:

Alan Rafacz Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła w Cichem,

Oliwier Knechta Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Odrowążu.

Miejsce II:

Izabela Jarosz Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem,

Rita Obrochta Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła w Cichem.

Miejsce III:

Miłosz Zięba Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei w Podczerwonem,

Jakub Lenart Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego.

w Odrowążu

Wyróżnienie:

Maciej Kowalczyk Przedszkole Samorządowe w Czarnym Dunajcu,

Klemens Słodyczka Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem,

Jan Strama Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem,

Szymon Łuszczek Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła w Cichem.

KATEGORIA II

SZKOŁA

Miejsce I:

Natalia Styrczula Szkoła Podstawowa Nr 3 w Cichem,

Hanna Kozielec Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu.

Miejsce II:

Zuzanna Lichost Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach,

Arleta Stękała Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem,

Anna Styrczula Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowski w Chochołowie.

Miejsce III:

Martyna Kwiatkowska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu,

Julia Otręba Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Odrowążu.

Anna Wykręt Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem.

Wyróżnienie:

Daniel Joniak Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 SPSK im. św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem,

Patryk Dzielski Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach,

Maksymilian Zoń Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem,

Patrycja Bobak Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie,

Anita Guzik Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowski w Chochołowie.

KATEGORIA III

SZKOŁA

Miejsca I:

Anna Legutko Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu

Nadia Ciesielska

Miejsce II:

Joanna Klimas Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem,

Zuzanna Molek Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem.

Miejsce III:

Zuzanna Łowisz Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załucznem.

Roksana Kasprzak Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem,

Monika Strama Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem.

Wyróżnienie:

Magdalena Możdżeń Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załucznem,

Anna Jędraszczak Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu,

Emilia Ledworuch Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu,

Paweł Świętek Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach,

Nadia Skorusa Szkoła Podstawowa im. Powstańców Chochołowski w Chochołowie.

KATEGORIA IV

SZKOŁA

Miejsca I:

Justyna Staszel Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem,

Emilia Szczepaniec Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku,

Sandra Szczypta Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem.

Miejsce II:

Beata Opyd Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. św. Jana Pawła II SPSK w Starem Bystrem,

Kacper Otręba Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Andrzeja Ducha Knapczyka w Czerwiennem.

Miejsce III:

Klemens Staszel Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem,

Jakub Maśnica Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu.

Wyróżnienie:

Kornelia Szpak Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu,

Sylwia Topór Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 SPSK im. św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem.