XXIV Gminne Prezentacje Form Teatralnych Zespołów Szkolnych

Poniżej publikujemy prokokół Komisji oceniającej. Najlepszym gratulujemy a wszystkim dziękujemy za udział.

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXIV Gminne Prezentacje Form Teatralnych Zespołów Szkolnych w dniu 7.04.2022r. w Czarnym Dunajcu.

Komisja oceniająca w składzie:

Stanisława Rafacz, Cezary Skrocki, Małgorzata Kulawiak

Po przeglądnięciu 10 zespołów teatralnych jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W KATEGORII PRZEDSZKOLA:

I nagroda – Zespół Teatralny ,,Słoneczne Jagódki” z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu ( sztuka pt: ,,Śpiąca Królewna”)

II nagroda – Zespół Teatralny ,,Krokusiątka” ze Szkoły Podstawowej w Podszklu (sztuka pt: ,,Calineczka”)

W KATEGORII KLAS I – III:

I nagroda – nie przyznano

II nagroda – Zespół Teatralny „Skałeczki” ze Szkoły Podstawowej nr 2 SPSK w Starem Bystrem (sztuka pt: ,,Autobus pełen bajek”)

III nagroda – Zespół Teatralny ,,Pracowite Mrówki” ze Szkoły Podstawowej w Podczerwonem (sztuka pt: ,,Szewczyk Dratewka”)

W KATEGORII KLAS IV – VI:

I nagroda – Zespół Teatralny ,,Trzynastka” ze Szkoły Podstawowej w Odrowążu (sztuka pt: ,,Kto rano wstaje, temu wierszyk”)

II nagroda – Zespół Teatralny ,,Szóstaki” ze Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu (sztuka pt: ,,Sąsiedzi”)

III nagroda – Zespół Teatralny ,,Krokusy” ze Szkoły Podstawowej w Podszklu (sztuka pt: ,,Baśniowy Ambaras”)

W KATEGORII KLAS VII – VIII:

I nagroda – Zespół Teatralny „Gracja” ze Szkoły Podstawowej w Ratułowie (sztuka pt: Serenada)

II nagroda – Zespół Teatralny „Teatr Skałka” ze Szkoły Podstawowej nr 2 SPSK w Starem Bystrem (sztuka pt:”Frankowe chorowanie”)

III nagroda – Zespół Teatralny ,,Ananasy z Ósmej Klasy” ze Szkoły Podstawowej w Podczerwonem (sztuka pt: ,,Koszmary Kasi”)

Jury po obejrzeniu prezentacji docenia nowatorstwo interpretacji sztuk teatralnych dla dzieci a także podjęcie ważnych

i trudnych problemów społecznych.

Dziękujemy za udział w konkursie, nagrodzonym gratulujemy.