XI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża

Wczoraj na sali widowiskowej odbył się XI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez: Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Odrowążu oraz Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału i zapraszamy na koncert laureatów konkursu, który odbędzie się w dniu 11 listopada 2023r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu.

Protokół XI Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

 im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu w dniu 8 listopada 2023 r.

          Jury po przesłuchaniu 171 uczestników z 24 szkół podstawowych, przedszkoli i placówek oświatowych, prezentujących się w 38 podmiotach wykonawczych, w trzech kategoriach wiekowych, postanawia przyznać następujące nagrody:

Grand Prix –  Justyna Molitorys ze Studia Piosenki ,,Septyma” w Nowym Targu

KATEGORIA WIEKOWA: PRZEDSZKOLA

 • SOLISTA, kategoria przedszkola:

1 miejsce – nie przyznano

2 miejsce – nie przyznano

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – Zofia Groń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Targu

 • DUET, kategoria przedszkola:

1 miejsce – nie przyznano

2 miejsce – nie przyznano

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – Julia Palenik i Paweł Stopka-Studencki z Przedszkola Samorządowego              

                        w Czarnym Dunajcu

 • ZESPÓŁ, kategoria przedszkola:

1 miejsce – Zespół wokalny ,,Starobystrzańskie smyki” z Przedszkola nr 1 SPSK w Starem  

                   Bystrem

2 miejsce – Zespół wokalny ,,MOTYLKI” z Przedszkola Samorządowego

                   w Czarnym Dunajcu

3 miejsce –  nie przyznano

Wyróżnienie ex aequo:

– Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha

   w Czerwiennem

– Zespół wokalny ,,Krokusiątka” ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu,

KATEGORIA WIEKOWA: KLASY I-III

  • SOLISTA, kategoria wiekowa klas I-III

1 miejsce – Aniela Śmiałek ze Szkoły Podstawowej im. ks. Prof. Józefa Tischneraw Ratułowie

2 miejsce – Emilia Dereń ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Załucznem

3 miejsce – Kinga Mrugała ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem

Wyróżnienia ex aequo:

 • Antonina Groń ze Studia Piosenki ,,Septyma” ze Studia Piosenki w Nowym Targu,
 • Artur Zieliński ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha                            w Czerwiennem,
 • Oliwia Molek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Starem Bystrem,
 • Emilia Grapa ze Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu,
 • Klementyna Florczyk ze Szkoły Podstawowej im. Legionów Polskich                                         w Czarnym Dunajcu,
 • Alicja Madziar ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku
 • DUET, kategoria wiekowa klas I-III ex aequo:

1 miejsce ex aequo:

 • Duet ,,Promyczki” Oliwia Michniak i Emilia Stoch ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie,
 • Amelia Kusper  i Laura Wójciak ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Harkabuzie

2 miejsce –  nie przyznano

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – Natalia Łowisz i Anna Liszka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Cichem

 • ZESPÓŁ,  kategoria wiekowa klas I-III:

1 miejsce –  Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Odrowążu

2 miejsce – Zespół wokalny  ,,DZIECI Z CZERWIENNEGO” z Katolickiej Szkoły  

                   Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem

3 miejsce ex aequo:

 • Zespół wokalny ,,CANTARE” ze Szkoły Podstawowej im. ks. Prof. Józefa Tischnera                     w Ratułowie,
 • Zespół wokalny ,,UNISONO” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem

Wyróżnienie – Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha

                        w Czerwiennem

KATEGORIA WIEKOWA: KLASY IV-VIII

 • SOLISTA, kategoria wiekowa klas IV-VIII:

1 miejsce –  Anna Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Żołnierzy Armii Krajowej                        

                    w Nowym Targu,

2 miejsce – Natalia Giełczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki                     

                   w Nowym Targu,

3 miejsce – Natalia Miętus ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem

Wyróżnienie – Dominik Królze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki                                   

                         w Załucznem,

 • DUET, kategoria wiekowa klas IV-VIII:

1 miejsce – Aleksandra Łacek i Amelia Domagała ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.

                   Bohaterów Westerplatte w Cichem,

2 miejsce – Monika Strama i Julia Szuba ze Szkoły Podstawowej nr 1 Stowarzyszenia           

                   Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Andrzeja Boboli w Starem Bystrem,

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – Aurelia Siarka i Kacper Śmiech ze Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha

                        Kaczyńskich w Podsarniu

 • ZESPÓŁ, kategoria wiekowa klas IV-VIII:

1 miejsce – Zespół wokalny ,,Promyki” ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców

                   Chochołowskich w Chochołowie,

2 miejsce – Zespół wokalny ,,Orawskie smyki” ze Szkoły Podstawowej im. Marii  

                   Konopnickiej w Harkabuzie

3 miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie ex aequo:

 • Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Pieniążkowicach ze Szkołą Podstawową Filialną w Dziale,
 • Zespół wokalny ,,SOLI DEO” z Katolickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czerwiennem,
 • Zespół Regionalny ,,Odrowązianie” z Odrowąża

Jury wyraża słowa uznania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie XI Konkursu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu,  życząc wszelkiej pomyślności w dalszym rozwoju jakże wyjątkowego i istotnego ze względów patriotycznych konkursu. Gratulujemy muzycznych osiągnięć wszystkim uczestnikom. Dzięki młodym artystom po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w żywej lekcji historii, która jest piękna i inspirująca. Gratulujemy nauczycielom, instruktorom, opiekunom artystycznym, którzy po raz kolejny podjęli trud przygotowania dzieci i uczniów do konkursu.  Cieszy fakt, że wciąż poszukiwane są nowe teksty, że uczniowie dzięki pomocy opiekunów mogą przeżywać ich treść, a tym samym wychowywani są w duchu patriotyzmu. Śpiewanie, nauka tekstów, poznawanie ich genezy i kontekstu historycznego stanowi przyjemny, przyswajalny i skuteczny sposób nauki historii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za udział w konkursie.

Przewodniczący jury:

MARTA CIEPLIŃSKA-KORWEL

Członkowie:

ANNA JAKUBIEC

ST. CHOR. SZTABOWY TADEUSZ KOBROŃ

PIOTR BEDNARCZYK

Protokolant:

Iwona Florczyk