Turniej mini piłki nożnej w Czarnym Dunajcu: Wielki sukces!

Emocje i zdrowa rywalizacja na boisku!

Turniej mini piłki nożnej dla szkół podstawowych, który odbył się na stadionie w Czarnym Dunajcu, okazał się ogromnym sukcesem! Było to wspaniałe wydarzenie sportowe, które dostarczyło wszystkim uczestnikom wielu emocji i okazji do zdrowej rywalizacji.

W turnieju wzięło udział łącznie 15 drużyn z gminy Czarny Dunajec. Zespoły zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe: 2013/2014 i 2015/2016 i rywalizowały ze sobą w systemie „każdy z każdym”, co gwarantowało wiele meczów oraz sportowe emocje.

Wśród uczestników turnieju znalazły się drużyny z następujących szkół:

SPSK Czerwienne
SP1 Czerwienne
SP1 Stare Bystre
SP Załuczne
SP Pieniążkowice
SP Piekielnik
SP Odrowąż
SP Czarny Dunajec
SP Chochołów

Każdy uczestnik turnieju otrzymał pamiątkowy medal a reprezentacje szkół pamiątkowy dyplom, aby docenić zaangażowanie i wysiłek włożony w grę. Organizatorzy pragną również serdecznie podziękować wszystkim drużynom za dostarczenie wielu emocji, wspaniałą grę i ducha fair play, który był widoczny podczas całego turnieju.

Zawody takie jak ten turniej są niezwykle ważne, nie tylko ze względu na rozwój umiejętności sportowych młodych ludzi, ale stanowią one również doskonałą okazję do budowania relacji międzyszkolnych, integracji lokalnej społeczności i promowania zdrowego trybu życia.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w turnieju i już teraz zapraszają do udziału w kolejnych edycjach.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju!