Stypendia i nagrody sportowe Burmistrza Miasta i  Gminy Czarny Dunajec w 2024 roku

Przypominamy, że jest możliwość ubiegania się o stypendia  i nagrody sportowe Burmistrza Miasta i  Gminy Czarny Dunajec na 2023 rok. Stypendia i nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24.02.2016, która określa zasady i tryb przyznawania.

Aby uzyskać stypendium/ nagrodę zawodnik musi legitymować się wysokimi wynikami sportowymi -tj. czołowymi miejscami zajmowanymi co najmniej na poziomie wojewódzkim.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i  Gminy w terminie do dnia 15 maja 2024 roku według wzoru stanowiącego załączniki do w/w uchwały wraz z odpowiednią dokumentacją wyników sportowych, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie stypendysty sportowego.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o nagrodę / stypendium można znaleźć pod linkiem:

Do pobrania