Akademia Piłkarska Wisła

Akademia Piłkarska Wisła Czarny Dunajec powstała 15 lutego 2013.

Statutowym celem Akademii jest podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienia wiedzy i utrwalania zwyczajów w tym zakresie. Od 2019 posiada Złotą Gwiazdkę przyznaną przez Polski Związek Piłki Nożnej, jest to najwyższe krajowe odznaczenie za poziom szkolenia piłkarskiego. Certyfikat ten gwarantuje najwyższy poziom organizacyjny, trenerski , edukacyjny oraz odpowiednią bazę sportową i podejście do każdego zawodnika. Zajęcia sportowe mają na celu wszechstronnego rozwój sprawności  fizycznej i umysłowej członków klubu, a także mają zapobiegania patologiom społecznym. Poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Akademii dzieci kształtują pozytywne cechy charakteru, osobowości oraz współpracy w grupie.

Obecnie w szkoleniu jest ok 250 zawodników i zawodniczek, podzielonych na 15 drużyn na różnym poziomie, zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych.

Wielu zawodników poprzez Akademię trafiło i kontynuowało swoją przygodę w największych klubach w Polsce m.in. Wisła Kraków, Cracovia, Zagłębie Sosnowiec czy ŁKS Łódź, a także zostało powołanych do kadry województwa oraz młodzieżowej Reprezentacji Polski.

Akademia prowadzi całoroczny nabór dla wszystkich dzieci od 4 roku życia aż do seniora.

Zawodnicy zostają przydzieleni do swoich kategorii wiekowych oraz swojego poziomu i trenują pod okiem wykwalifikowanego Trenera z licencją UEFA.

Zapisy i informację :

Telefon : 511-047-234

Mail : apwislaczarnydunajec@gmail.com

Strona : www.wislaczarnydunajec.pl

Facebook : https://www.facebook.com/AkademiaPilkarskaWislaCzarnyDunajec

Zapraszamy do kontaktu i dołączenia do Akademii !