Obiekty sportowe

LODOWISKO W CZARNYM DUNAJCU

STADION W CZARNYM DUNAJCU

BOISKO SPORTOWE WE WRÓBLÓWCE

ORLIK W CICHEM

ORLIK W CZARNYM DUNAJCU

ORLIK W PIEKIELNIKU