Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXVI Gminne Prezentacje Form Teatralnych Zespołów Szkolnych i Przedszkolnych „Bajkluś” w dniu 11.04.2024r.

W dniu 11.04.2024 roku  odbyły się XXVI Gminne Prezentacje Form Teatralnych Zespołów Szkolnych i Przedszkolnych ,,Bajkluś” w Czarnym Dunajcu. Jury konkursu w składzie: Pani Jadwiga Sajdak – pedagog, długoletni instruktor grup teatralnych, Pan Cezary Skrocki – aktor, właściciel teatru „Chrząszcz w trzcinie”, Pani Małgorzata Kulawiak – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oceniało przedstawienia w IV kategoriach wiekowych. Poniżej przestawiamy wyniki.

Protokół

Komisja oceniająca w składzie:

Jadwiga Sajdak, Cezary Skrocki, Małgorzata Kulawiak

Po przeglądnięciu 7 zespołów teatralnych jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W KATEGORII PRZEDSZKOLA:

I nagroda – Zespół  Teatralny ,,Motylki” z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu
( sztuka pt: ,,Brzydkie Kaczątko”)

II nagroda – Zespół Teatralny ,,Rybki” ze Szkoły Podstawowej SPSK w  Czerwiennem
(sztuka pt: ,,Rzepka”)

W KATEGORII KLAS I – III:

I nagroda – Zespół Teatralny „Krokusiki” ze Szkoły Podstawowej w Podszklu
(sztuka pt: ,,Krawiec Niteczka”)

II nagroda – Zespół Teatralny ,,Leśne Duszki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w  Czerwiennem
(sztuka pt: ,,Czerwony Kapturek”)

W KATEGORII KLAS IV – VI:

I nagroda –  Zespół Teatralny ,,Trzynastka” ze Szkoły Podstawowej w Odrowążu
(sztuka pt: ,,Kijem rzeki nie zawrócisz”)

W KATEGORII KLAS VII – VIII, szkoły ponadpodstawowe:

I nagroda – Zespół Teatralny „Krokusy” ze Szkoły Podstawowej w Podszklu
(sztuka pt: ,,Zabawa w Śpiącą Królewnę”)

II nagroda – Zespół Teatralny ,,Grupa Ducha” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w  Czerwiennem
(sztuka pt: ,,Opowieść wigilijna”)

Jury rekomenduje do eliminacji powiatowych, które odbędą się 29.04.2024 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu, następujące grupy teatralne:

Zespół Teatralny ,,Trzynastka” ze Szkoły Podstawowej w Odrowążu
(sztuka pt: ,,Kijem rzeki nie zawrócisz”),

Zespół Teatralny „Krokusy” ze Szkoły Podstawowej w Podszklu
(sztuka pt: ,,Zabawa  w Śpiącą Królewnę”.)

Jury  po obejrzeniu prezentacji  docenia nowatorstwo interpretacji sztuk teatralnych dla dzieci, wprowadzenie nowych form wyrazu artystycznego oraz odkrywanie najmłodszym tajników świata teatru.

Na szczególne docenienie zasługują scenografie przygotowane z wielką starannością i pomysłowością.

Organizatorzy dziękują za udział w konkursie oraz za zaangażowanie nauczycieli i opiekunów.
Wszystkim laureatom gratulujemy.