Obchody uroczystości 175. rocznicy Powstania Chochołowskiego

Najważniejsza uroczystość 175 rocznicy Powstania Chochołowskiego odbyły się w niedzielę 21 lutego 2021 roku.

Uroczystą mszę św. odprawił biskup Janusz Mastalski w koncelebrze z dziekanem dekanatu Czarny Dunajec ks.Krzysztofem Kocotem i proboszczem parafii w Chochołowie ks. Stanisławem Sycem.

We mszy św. uczestniczyli między innymi wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, minister Edward Siarka, poseł Anna Paluch, wójta Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski, wójt Gminy Kościelisko Roman Krupa, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i organizacji oraz mieszkańcy Chochochołowa. Po mszy św. przy obelisku poświęconym bohaterom wydarzeń z 1846 roku została odsłonięta przez Wojewodę, Wójta i Sołtysa wsi Chochołów tablica pamiątkowa ufundowana na 175 Rocznicę Powstania Chochołowskiego.