Zespół regionalny „Turnie” ze Starego Bystrego

Zespół regionalny „TURNIE” powstał w 1990 roku, chociaż w pamięci mieszkańców o jego działaniu historia sięga 60 lat wstecz. Od roku 2003 zespół działa oficjalnie przy Związku Podhalan Oddział Stare Bystre. Przez lata istnienia do zespołu należało kilkuset członków, dzieci i młodzieży ze Starego Bystrego. Celem działalności zespołu jest rozsławianie oraz kultywowanie góralskich tradycji wśród kolejnych pokoleń mieszkańców poprzez naukę tańca, śpiewu i gry na instrumentach charakterystycznych dla naszego regionu. Obecnie skład zespołu liczy ok. 30 członków, w występach gościnnie biorą również udział dawni członkowie. Zespół brał udział w wielu różnych festiwalach i przeglądach. Występował w kraju i za granicą (m.in. w Czarnogórze). Członkowie zespołu są laureatami konkursów i festiwali:

PRZEZIYRACKA MŁODYCH TONECNIKÓW I ŚPIYWOKÓW GÓRALSKICH
MUZYKOWANIE NA DUCHOWĄ NUTĘ
KONKURS MŁODYCH TONECNIKÓW
KONKURS MUZYKI „STEFANIAKOWE NUTY”
Kierownikiem zespołu jest Teresa Zarycka, instruktorami Karolina Molek, oraz Dawid Motor-Grelok.