Zespół regionalny „Serdocki” z Podszkla

Przy oddziale ZP, a także  przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu  działa Dziecięcy Zespół Regionalny „Serdocki”. Jest to jedyny zespół, który przedstawia folklor orawski w Mieście i Gminie Czarny Dunajec. Swój repertuar oparł na zabawach pasterskich i dziecięcych oraz tańcach, a także przyśpiewkach orawskich. Grupa pokazuje także dawne zwyczaje i obyczaje ludowe np.: „Na polanie na św. Jana”, „Stawianie moja”, „Skubarki”. Zrekonstruowano także stuletnią tradycję kolędowania: „Szopka z lalkami”, „Herody” oraz „Chodzenie z kozą”. W swoim repertuarze posiada również inscenizację „Janosika”. Przy zespole dział muzyka „Pośklanie” i „Mali Pośklanie”. Instruktorami są Edyta Hosaniak i Piotr Jędraszczak. Założycielkami zespołu są Krystyna Chowaniec i Lucyna Hosaniak. Pod ich kierownictwem zespół koncertuje w Polsce i za granicą (Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Włochy). W swoim dorobku posiada liczne nagrody i osiągnięcia.