Transgraniczni animatorzy kultury

Transgraniczni animatorzy kultury –

nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu

Projekt indywidualny-wnioskodawca – Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

Okres realizacji: 08.2019 – 07.2020

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program współpracy Transgranicznej
INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020

Kontakt: Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

ul. Piłsudskiego 2A
34-470 Czarny Dunajec
Email: ckip@ckip.org
Telefon: 18 2657179
www.ckip.org

Partner  mikroprojektu: Základná umelecká škola Trstená

Cel ogólny:
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej w zakresie działalności animatorów kultury na polsko-słowackim pograniczu.

Cele szczegółowe mikroprojektu:

1. Podniesienie specjalistycznych trans granicznych kwalifikacji polskich i słowackich animatorów kultury.

2. Rozwijanie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych form nauczania i upowszechniania kultury na pograniczu polsko-słowackim.

W ramach mikroprojektu Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec zrealizuje następujące zadania:

– Specjalistyczny kurs i szkolenie w ramach 4 cykli tematycznych: taniec, choreografia, przygotowanie ruchowe i fizyczne do pracy z zespołami teatralnymi.

– Dwie wizyt studyjne mające na celu wymianę doświadczeń z partnerem transgranicznym.

– Praktyczna nauka konwersacji w języku angielskim jako dodatkowy element szkoleń.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec od sierpnia 2019 roku realizuje mikroprojekt TRANSGRANICZNI ANIMATORZY KULTURY – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Mikroprojekt ma na celu podniesienie specjalistycznych transgranicznych kwalifikacji polskich i słowackich animatorów kultury oraz rozwijanie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych form nauczania i upowszechniania kultury na pograniczu polsko-słowackim.

W ramach organizowanych warsztatów oraz wyjazdów studyjnych, uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy, nowych umiejętności. Pozwolą one zarówno obecnym jak i przyszłym animatorom kultury na wprowadzenie do swojej pracy innowacyjnych elementów z zakresu tańca, teatru, choreografii, ruchu scenicznego. Nauka konwersacji w języku angielskim pozwoli poszerzyć kontakty międzynarodowe.

W dniu 5 listopada 2019 roku odbyły się pierwsze zajęcia teatralne skierowane do przyszłych i obecnych animatorów kultury organizowane w ramach mikroprojektu Transgraniczni Animatorzy Kultury – nowoczesne formy edukacji specjalistycznej na polsko-słowackim pograniczu. Cykl warsztatów teatralnych prowadzi Pan Andrzej Róg, aktor Teatru STU w Krakowie. Zajęcia odbywają się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. Kolejne spotkanie w ramach tego cyklu odbędzie się 13 listopada.