Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych – 2023

W dniach 25-26.01.2023r. na sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji miał miejsce przegląd grup jasełkowych i kolędniczych z terenu naszej gminy.

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXIII Gminny Konkurs Grup Jasełkowych i Kolędniczych w dniach 25-26.01.2023r. w Czarnym Dunajcu.

Komisja Oceniająca XXIII Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędniczych w składzie:

Przewodnicząca – Anna Jakubiec, członkowie komisji: Cezary Skrocki, Małgorzata Kulawiak po omówieniu wszystkich prezentacji pokazanych na czarnodunajeckiej scenie postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

GRUPY KOLĘDNICZE:

Kategoria I:

I miejsce – ,,Szopka z lalkami” – Zespół ,,Serdocki” z Podszkla

Kategoria II:

I miejsce – Grupa kolędnicza Zespołu ,,Krzesany” z Cichego

II miejsce – Grupa kolędnicza „Herody” Zespołu ,,Serdocki” z Podszkla

Kategoria : GRUPY JASEŁKOWE w kategorii literackiej:

Kat. I Przedszkola:

I miejsce – „Małe Aniołki” z Przedszkola Samorządowego w Czarnym Dunajcu

II miejsce – „Krokusiątka” ze Szkoły Podstawowej w Podszklu

III miejsce – ,,Gwiazdeczki” ze Szkoły Podstawowej w Piekielniku

Kat. II (kl. 0-III):

I miejsce – ,,Lilie” ze Szkoły Podstawowej w Załucznem

Nagroda Specjalna za rolę babci z grupy ,,Lilie”ze Szkoły Podstawowej w Załucznem

Kat. III (kl. IV-VI):

I miejsce – ,,Klasa V” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Cichem

II miejsce – Zespół ,,Śleboda” z Podczerwonego-Koniówki

Kat. IV (kl. VII-VIII):

I miejsce – ,,Koneser” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Cichem

II miejsce – ,,Gracja” ze Szkoły Podstawowej w Ratułowie

Kategoria : GRUPY JASEŁKOWE w kategorii gwarowej:

I miejsce – Zespół ,,Tatry” z Ratułowa

II miejsce – ,,Starobystrzańskie Smyki”z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 SPSK w Starem Bystrem

III miejsce – Zespół ,,Piekielnicanie” z Piekielnika

Wyróżnienie:

„Fantazja” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 SPSK w Starem Bystrem

,,Honielnik” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czerwiennem

Jury po obejrzeniu 16 widowisk jasełkowych i kolędniczych z gminy Czarny Dunajec

składa serdeczne podziękowania instruktorom, animatorom i opiekunom zespołów za wkład włożony w przygotowanie scenariuszy, adaptacji, kostiumów i scenografii oraz bezcenną pracę z dziećmi, która przybliża im świat teatru.