MENU

 

ZP Podszkle

 

Oddział Górali Orawskich Związku Podhalan w Podszklu

 

 

prowadzi naukę gry na instrumentach smyczkowych oraz naukę tańca. Oddział uczestniczył w  imprezach gminnych i poza gminą. Zespół regionalny i kapela  reprezentowali Związek na forum imprez podhalańskich.   

 

Adres kontaktowy:

Lucyna Hosaniak
Prezes Oddziału Górali Orawskich ZP w Podszklu
Podszkle 47
34-472 Piekielnik

email: sp.podszkle@wp.pl

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin