MENU

 

ZP Załuczne

Oddział Związku Podhalan w Załucznem

 

Prowadzi naukę tańca i śpiewu góralskiego, przygotowuje dzieci i młodzież do występowania w różnych imprezach na terenie naszej gminy i poza nią. Zespół góralski ?Odrowążanie? z Odrowąża i Załucznego zdobył wiele wyróżnień i nagród w 2006r. m.in. Na  XIX Przeziyracce I miejsca w tańcu solowym i tańcu zbójnickim, na VII Konkursie Młodyk Toniecnikow I miejsce w tańcu zbójnickim. 

Członkowie Założyciele Oddziału Związku Podhalan w Załucznem 20 lutego 2006r. podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Oddziału Związku Podhalan w Załucznem. Zgodnie z uchwałą członków założycieli powołanie na terenie wsi Załuczne Oddziału Zwiazku Podhalan ma na celu zapewnienie kultywowania tradycji regionu Podhala i pamięci korzeni swoich przodków. Siedzibą Oddziału jest budynek Gimnazjum w Załucznem, 34-408 Odrowąż,Załuczne 84a. Terenem działalności Oddziału Związku Podhalan jest wieś Załuczne.

Adres kontaktowy:

Prezes Zdzisława Kocańda
Załuczne 38
34-408 Odrowąż

email: kocandaz@interia.eu

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin