MENU

 

ZP Miętustwo

 

 

ZWIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ  MIĘTUSTWO

W marcu 1999 roku na zebraniu w salce domu parafialnego powołano zarząd Związku Podhalan Oddział Miętustwo, który rozpoczął działalność przy parafii Miętustwo. Prezesem został Władysław Leja a zastępcą Jan Śmietana, sekretarzem Maria Miętus, skarbnikiem Stanisława Miętus. Oddział miał też swojego kapelana w osobie Ks. Prałata Józefa Ślazyka. Od razu zorganizowano też przy oddziale zespół „Mali Miętusianie” prowadzony najpierw przez Elżbietę Wyrostek a od …. roku przez Stanisławę Miętus z instruktorami - Katarzyną i Jakubem Miętus. Od …….roku Katarzyna Miętus (później Sęk) zaczęła prowadzić przy oddziale szkółkę podhalańskiej gry na skrzypcach. Po trzyletniej kadencji w nowych wyborach na prezesa wybrano Marię Ramską, która kierowała oddziałem do marca 2011 roku (zastępcą była Maria Krupa). W latach 2011 – 2014 funkcję prezesa sprawowała Anna Trebunia-Wyrostek, zastępcą była Ewa Kaczmarczyk i Maria Krupa. W roku 2012 oddział zorganizował uroczystość poświęcenia sztandaru, w której brało udział ok.300 zaproszonych gości. Od roku 2013 przejął organizację parafialnych dożynek odbywających się po Mszy Św. w ogrodzie plebańskim.
W 2014 roku na prezesa wybrano Ewę Kaczmarczyk a na zastępców prezesa Krystynę Domogałę-Mitoraj i Annę Danutę Madetko. Funkcję kapelana sprawowali kolejni proboszczowie parafii – ks.Michał Kliś a od 2013 roku ks. Janusz Rzepa.

 

Wiersz p.Cecylii Jarząbek, podhalańskiej poetki z Czerwiennego o naszym Oddziale napisany z okazji poświęcenia sztandaru w 2012 roku:

 

Mój Boze kochany, jak to przeleciało
Jakby to od wcora do dziś rania trwało.
A to już 25 roków, jak ten związek działo
Dlo syćkik góroli, Boga i Kościoła.
     Nopiyrwej w Cyrwiynnem Oddział utworzyli
Ale po 12 rokak z Miętustwem siy połączyli.
Bo syćkim po głowie tako myśl chodziła
Jak nos będzie więcej – działać więkso sieła.
Piyrse Władek Leja w związku prezesowoł
Jak móg, to no lepiej swą władze sprawowoł.
Razem ze Zarządem tak Se doradzili,
ze trza sie połączyć, coby nos widzieli.
            Tak wartko w tym Związku casy nom leciały
            I władze Oddziału tyz siy pozmieniały.
            Drugim prezesem Marysia Ramsko nom ostała
            Dwie kadencje prezesowała i kronike o zespole pisała.
Dziś Hania Tutkowa-Wyrostek Oddziałem kieruje
a Ewa Kaczmarczyk i Marysia Krupa jom zastępuje.
Syćko co sie dzieje jest protokołowane
Przez Marysie Miętus w kronice pisane.
            Sprawy finansowe trzyma w swoik rękak
            nasa Stasia Miętus – społecznica wielko.
            Zarząd wroz z cłonkami fce sprostać zadaniu
            My ik podziwiomy we wspólnym działaniu.
Nie sposób ominąć czcigodnyk kapłanów
Opiekunow Związku – drogik kapelanów.
Chylmy dzisiok coła przed księdzem Ślazykiem
On był dlo nos piyrsym w pracy przewodnikiem.
            A kie go choroba przewlekło tak zmogła
            O Jego uzdrowienie pytomy Boga w modłak.
            Zarząd na zebraniu podjon więc uchwałe
            Honorowym Kapelanem lo Związku ostaje.
Obecnym kapelanem jest dziekan Michał Kliś
„Bóg zapłoć” od serca składomy mu dziś.

 

Coby młodzież, dzieci do działanio włącyć
Ucyli ik granio, spływu i pieknie zatońcyć.
Młodzi pokochali tońce, piękne granie
Śnik to powstoł zespół „Mali Miętusianie”.
 „Mali Miętusianie” owocnie działajom
Swój przepiykny program w rózne święta dajom.
I to dlo nos syćkik jest wielkom radością
Kiedy co rok urocystość choinkowom w Krakowie znacom swą obecnością.
Tak Związek Podhalan w Miętustwie z siedzibom
Dlo całyj parafii jest dziś wielkom chlubom.
Na dzień śrybnego jubileusu podjeni my to zadanie
Ze śtandar nasego oddziału poswięcony dziś ostanie.

 

Adres kontaktowy:

Prezes Ewa Kaczmarczyk
Czerwienne 100 A

34-407 Ciche

tel. 18 2658695

www:
email: Kuba111b@interia.eu

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin