MENU

 

ZP Ciche

 

Oddział Związku Podhalan w Cichem

 

Prowadzi zajęcia tańca i śpiewu góralskiego z dziećmi w zespole "Krzesany" (próby odbywają się cotygodniowo), wyzwala aktywność artystyczną dzieci i młodzieży, kształtuje szacunek do tradycji, kultury i dorobku przeszłych pokoleń, umożliwia uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach kulturowych oraz poznawanie tradycji regionu i jego kultury, organizuje wycieczki, imprezy, zabawy dla zespołu i członków ZP o/ Ciche. Ogółem na próby uczęszcza ok. 60 dzieci w wieku 6-11 lat oraz 45 dzieci i młodzieży w wieku 11-20 lat. Zespół dziecięcy "Krzesany" reprezentował oddział w różnych uroczystościach regionalnych, państwowych, związkowych m.in. na karnawale w Bukowinie i koncertował w Zakopanem. Instruktorzy tańca i śpiewu nie biorą żadnego wynagrodzenia.

 

Adres kontaktowy:

Prezes Andrzej Jakubiec
Ciche 481a
34-407 Ciche

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin