MENU

 

Wyniki sportowe zawodników z terenu gminy Czarny Dunajec w 2015

 

 

WYNIKI SPORTOWE UZYSKANE OD WRZEŚNIA 2015 ROKU
PRZEZ ZAWODNIKÓW Z TERENU GMINY CZARNY DUNAJEC

 

NA SZCZEBLU OGÓLNOPOLSKIM / MIĘDZYWOJEWÓDZKIM

 

                       

 

NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM 

  NAJLEPSZE WYNIKI SPORTOWE UZYSKANE W POSZCZEGÓLNYCH SZKOŁACH/KLUBACH   

 

Gimnazjum Ciche JP II  SP Ciche 1  Gimnazjum Zaluczne
 KS Chocholow  KS Chocholow 1  SPSK Czerwienne
 SP Odrowaz  AP Wisla  Soltysianie Stare Bystre
 Zogrody Stare Bystre  SP Czerwienn nr 1  SP Pieniazkowice
 SP Ratulow  SP Podczerwone  SP Chocholow / UKS