MENU

 

ZP Chochołów

 

Oddział Związku Podhalan w Chochołowie

 

Ukierunkował swoją działalność na pracę z dziećmi i młodzieżą  przez naukę śpiewu i tańca góralskiego oraz gry na instrumentach ludowych 1 raz w tygodniu. Zespół ?Siumni? i nowo utworzony zespół młodzieżowy ?Wataha? liczy ok. 60 osób. Oddział w Chochołowie promował wieś i gminę Czarny Dunajec poprzez uczestnictwo przedstawicieli i pocztu sztandarowego na imprezach związkowych, okolicznościowych, patriotycznych. Zespół ?Siumni? brał udział w  przeglądach i konkursach gminnych i poza gminą np. w Przednówku w Polanach? w Kościelisku ?Sabałowe Bajania? w Bukowinie Tatrzańskiej,  występował m.in. w Piwnicznej, Sidzinie, Lipnicy Wielkiej, Krakowie, na Słowacji. Ilość dzieci uczestniczących w zajęciach jak również ilość wyjazdów zespołu spowodowały konieczność przeznaczenia większych środków dla instruktorów i na wyjazdy ? dlatego zrezygnowano z remontu Sali ? miejsca prób.

 

Adres kontaktowy:

Prezes Stanisława Błachowicz
Chochołów  189
34-513 Chochołów

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin