MENU

 

Uchwały / Zarządzenia / Sprawozdania

09:03:22 10-03-2021

w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2021 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.  

13:01:58 15-01-2021

Uchwała - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021

12:01:29 07-01-2021

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 2020r.    wsprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Czarny Dunajec w 2020 roku organizacjom pozarządowym   i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz powołania Komisji Konkursowej.

12:01:27 07-01-2021

Sprawozdanie z rozliczenia dotacji z wykonania Projektu za rok 2020 - SPORT

13:11:30 30-11-2020

sprawozdanie z konsultacji - program współpracyna 2021

11:11:12 26-11-2020

w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

09:01:15 16-01-2017

Oświadczenie członków stowarzyszenia pracujących społecznie

11:01:36 02-01-2017

SPRAWOZDANIE KOŃCOWEz wykonania zadania publicznego

14:12:27 29-12-2016

Sprawozdanie z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania

10:11:22 30-11-2016

U C H W A Ł A Nr XX/205/2016 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

11:11:31 21-11-2016

z konsultacji Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie:
programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

14:05:30 25-05-2016

Na podstawieUchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia

24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, po zapoznaniu się z opinią  komisji ds. stypendiów sportowych i nagród, która przedłożyła listę rekomendowanych kandydatów wraz z proponowanymi kwotami

Następna strona
Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin