MENU

 

Stypendia / Nagrody

STYPENDIA / NAGRODY

  Stypendia i nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24.02.2016, która określa zasady i tryb przyznawania stypendium
i nagród.
Wnioski należy składać do Wójta Gminy w terminie do dnia 15 maja 2021 roku według wzoru stanowiącego załączniki:

 

Uchwała Nr XIII-136-2016 o przyznanie stypendium nagrody sportowej+Regulamin.doc

Wniosek o przyznanie stypendium nagrody.doc

Oswiadczenie stypendysty sportowego 2020.docx

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stypendium

 

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin