MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Zapowiedź Gminnych Eliminacji Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia - Florka

Zapowiedź Gminnych Eliminacji Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia - Florka

R E G U L A M I N

Gminnych Eliminacji do finału

XL Przeglądu Recytatorów i Gawędziarzy

im. Andrzeja Skupnia -Florka

dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

 

1. Cel Przeglądu:

- Zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą regionu i pięknem gwary

- Uczczenie pamięci poety ze Stołowego - Andrzeja Skupnia - Florka i popularyzacja jego twórczości.

 

2. Czas i miejsce:

- Eliminacje gminne organizuje Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. Eliminacje odbędą się w dniu 11 grudnia 2015r. (piątek) .
Rozpoczęcie imprezy o godz. 9.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu ul. J. Piłsudskiego 2a.

  

- Finał Przeglądu odbędzie się w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Białym Dunajcu w dniu 14.01. 2016 r. (czwartek) , godz. 9.30

3. Kryteria oceny:

- znajomość utworów pisanych gwarą,

- interpretacja,

   - strój reprezentowanego regionu

   - dostosowanie utworu do wieku uczestnika

 

4. Przegląd przebiegał będzie w dwóch kategoriach:

- recytatorów,

- gawędziarzy

W kategorii recytatorów obowiązuje wygłoszenie 2 utworów wybranych przez siebie poetów.

W kategorii gawędziarzy uczestnik prezentuje tylko jeden utwór dowolnie wybranego autora. Uczestnik może występować tylko w jednej z ww. kategorii.

Utwory należy dostosować tematycznie do wieku uczestników

Czas wygłaszania nie może przekraczać 10 minut.

 

 

 

 

 

5. Uczestnika obowiązuje kompletny strój regionalny.

6. Uczestnicy występować będą w czterech grupach wiekowych:

   I grupa - kl. 0 – III

   II grupa - IV - VI

   III grupa - gimnazjum

   IV grupa - uczniowie szkół średnich

 

7. Do eliminacji gminnych szkoły podstawowe i gimnazja mogą zgłosić maksymalnie 5 uczestników natomiast szkoły średnie 4 uczestników.

 

8. Uczestnik laureat nie może przedstawiać utworu prezentowanego przez siebie w poprzednich Przeglądach

 

9. Karty zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia

8 grudnia 2015r. na adres: Centrum Kultury i Promocji, ul. Piłsudskiego 2a, 34-470 Czarny Dunajec lub mailem: ckip@ckip.org

Prosimy o czytelne wypełnienie karty z pełnymi imionami i nazwiskami autorów utworu, uczestników i opiekunów.

 

10. Do finału w Białym Dunajcu kwalifikuje się po 2 najlepszych recytatorów i 2 gawędziarzy z każdej grupy wiekowej szkół podstawowych i gimnazjów oraz po trzech ze szkół ponad gimnazjalnych. Komisja oceniająca może dokonać zmian w ramach limitu miejsc (tylko w poszczególnych grupach wiekowych). Wyróżnieni uczestnicy otrzymają nagrody.

 

11. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.

 

12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.) nr 133/97 poz. 8830 uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych CKiP oraz udostępnianie ich przez internet i w publikacjach o działalności kulturalnej, a także ich przetwarzanie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania Przeglądu i upoważniony jest do wykorzystywania tych materiałów bez żadnych zobowiązań wobec uczestników lub osób trzecich.

 Zgłoszenie do Przeglądu jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.

 UWAGA: Nagrody nie odebrane w dniu imprezy, należy odebrać w siedzibie CKIP w Czarnym Dunajcu, ul. Piłsudskiego 2A, w terminie do 14 dni od daty imprezy.

Regulamin oraz karta zgłoszenia:

 Regulamin florka skupnia 2015

Karta zgloszenie Skupień-Florek 2015

Pogoda
Licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/