MENU

            Oficjalna strona internetowa lodowiska     

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Zapowiedź drużynowych zawodów w tenisie stołowym Gimnazjada 2015

Zapowiedź drużynowych zawodów w tenisie stołowym Gimnazjada 2015

GMINNE DRUŻYNOWE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM

SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Miejsce zawodów:     Sala widowiskowa CKIP w Czarnym Dunajcu (remiza OSP)

Termin Zawodów:     26.11.2015 (czwartek) godz. 9.00

1) Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział zespoły złożone z uczniów jednej szkoły gimnazjalnej w kategorii dziewcząt i chłopców w składzie: 2 dziewcząt (+ 1 rezerwowa) lub 2 chłopców (+ 1 rezerwowy). Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej.

2) Sposób przeprowadzenia zawodów i przepisy:
Kolejność gier jest następująca:

I rzut      

II rzut    

III rzut

A - X    

 

gra podwójna  

A - Y

 

B - Y        

B – X


- Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych gier.

- Zawody rozgrywane są do 3 wygranych setów (set do 11 punktów), dopuszcza się limit dwóch wygranych setów.

- Zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, ale w kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym.

- System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących zespołów.

- Pozostałe przepisy zgodne z przepisami PZTS.

 


POZOSTAŁE UWAGI:

Dojazd na zawody we własnym zakresie

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, sposobu przeprowadzenia lub odwołania zawodów.


Zawodnicy winni posiadać aktualne badania lekarskie.

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas rozgrywanych

zawodów oraz nie ubezpiecza zawodników.

 

Bezwzględnie obowiązuje strój sportowy

 

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, filmy) do celów marketingowych

 

Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

UWAGA! Z przyczyn organizacyjnych, drużyny nie zgłoszone w terminie określonym przez niniejszy regulamin, nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Koordynator ds. sportu mgr Marek Szuba

Czarny Dunajec 6.11.2015r.

Pogoda
Licznik odwiedzin
trwa inicjalizacja, prosze czekac...http://www.znajdzpromocje.pl/