MENU
Jesteś tutaj: Informacje dla Organizacji Pozarządowych / Konkursy ofert i ogłoszenia / Ogłoszenie konsultacji z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego

Ogłoszenie konsultacji z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego

Ogłoszenie
konsultacji z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Na podstawie Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Forma konsultacji

Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.

Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.

Opinie można składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 10 listopada 2015r., w Urzędzie  Gminy Czarny Dunajec, w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org. Opinie będą  analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.
Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro ).

Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości w dniu 26.10.2015r.

Projekt Uchwała stypendia nagrody 2015.pdf

 

 

Pogoda

Ścieżka rowerowa

licznik

Ścieżki Narciarskie

SCIEZKI%20NARCIARSKIE