MENU

 

Jesteś tutaj: Aktualności / Gminne zawody w biegach narciarskich Szkół Podstawowych „Memoriał im. Zdzisława Duraja”

Gminne zawody w biegach narciarskich Szkół Podstawowych „Memoriał im. Zdzisława Duraja”

Zapowiedź Zawodów

 Gminne zawody w biegach narciarskich

Szkół Podstawowych

„Memoriał im. Zdzisława Duraja”

 

 

 

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 

 

 

 

 Termin Zawodów:   16.03.2021 (wtorek), Start: godz. 10.00
(weryfikacje zawodników godz. 9.00 – 9.30)

 Miejsce zawodów: Trasy biegowe przy Chochołowskich Termach.

 

 

Podział na kategorie  wiekowe:

I grupa - 300 m dziewczęta, 300 m chłopcy – rocznik 2013 i MŁ  F
II grupa - 500 m dziewczęta, 500 m chłopcy – rocznik 2012 F
III grupa - 500 m dziewczęta, 500 m chłopcy – rocznik 2011 F
IV grupa - 1000 m dziewczęta, 1000 m chłopcy – rocznik 2010 F
V grupa - 1500 m dziewczęta, 1500 m chłopcy – rocznik 2009 F
VI grupa - 2000 m dziewczęta, 2000 m chłopcy – rocznik 2008 F
VII grupa – 2500 m dziewczęta, 2500 m chłopcy – rocznik 2007 F
VIII grupa – 2500 m dziewczęta, 2500 m chłopcy – rocznik 2006 F

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:

Bieg interwałowy co 30 sek. styl dowolnywe wszystkich kategoriach wiekowych
O godz. 10:00 rozpoczyna najmłodsza grupa wiekowa.

 

 

Termin i miejsce zgłoszeń:
Prosimy o  zgłoszenia na adres email sport@ckip.org. Zgłoszenia wyłącznie  na załączonym formularzu nr 1, najpóźniej do dnia 14.03.2021 (niedziela) do godz. 12.00oraz o dostarczenie wersji papierowej  opieczętowanej przez instytucje delegującą  najpóźniej w dniu zawodów.

 

 

 

Organizator biegu narciarskiego:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec,
Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa - Wojciecha Lei
w Podczerwonem

 

 

Adres korespondencji:

Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec

34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2A

tel./fax: 18 26 571 79

 

 

UWAGI KOŃCOWE:

 

 Zawody odbywać się będą bez publiczności w pełnym reżimie sanitarnym, zgodnymi z obowiązującymi przepisami.

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnego połączenia poszczególnych kategorii w przypadku, jeśli w danej kategorii ilość zgłoszonych zawodników będzie mniejsza niż 5 osoby.

 

3.  Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczony sprzęt oraz kradzieże.

 

4. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników imprezy oraz nie ubezpieczają zawodników. Organizatorzy sugerują uczestnikowi  imprezy, ubezpieczenie we własnym zakresie.

 

5.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji oraz wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 

6. Organizatorzy zapewniają dojazd na zawody reprezentacjom szkół  z terenu gminy Czarny Dunajec.

 

  1. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę (w przypadku małoletnich – ich opiekuna) na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku (na zdjęciach, w filmach) do celów marketingowych.

 

8.  Instytucja/osoba biorąca udział w przeglądzie, konkursie i innej imprezie kulturalnej, sportowej organizowanej przez Gminę Czarny Dunajec lub Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec oświadcza, że posiada zgodę rodziców, opiekunów do przetwarzania danych osobowych zgłaszanych uczestników, osób niepełnoletnich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

 

9.  Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

 

 W przypadku złych warunków pogodowych  lub innych okoliczności organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu/miejsca, sposobu przeprowadzenia  lub odwołania zawodów.

 

Informacje o zmianach będą umieszczane na stronie internetowej: www.ckip.org lub www.pifsport.pl

 

 Wszystkim uczestnikom zawodów organizatorzy zapewniają gorący posiłek

 

regulamin i formularz poniżej:

formularz nr 1.xls

Zapowiedz zawodow IMS i ID - memorial duraja 2021.pdf

 

Pogoda
Licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin

Unikatowe:
Darmowy licznik odwiedzin